سیستم های خورشیدی رفلکسی

در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم های مختلف و برای مقاصد متفاوت بهره گرفته می شود. به طور عمده از انرژی حرارتی خورشید به دو شکل نیروگاهی و غیر نیروگاهی استفاده می شود. تاسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می شود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می شود. یکی از انواع نیروگاه های حرارتی، نیروگاه خورشیدی از نوع سهموی خطی می باشد، در این نیروگاه ها از منعکس کننده هایی که به صورت سهموی خطی می باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانونی آنها استفاده می شود. به این ترتیب حرارت و دما در کانون بسیار بالا می رود که این حرارت برای بالا بردن دمای روغن به کار برده می شود. این روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده و آب را به بخار تبدیل می کند. بخار حاصل به مدارهای مرسوم در نیروگاه های حرارتی انتقال داده می شود تا به کمک توربین بخار و ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل گردد.

شرکت رسانا رهاورد رادین طراحی و ساخت نیروگاه های سهموی خطی را در دستور کار دارد. همچنین این شرکت توانایی استفاده از این نوع نیروگاه خورشیدی به صورت تلفیقی با نیروگاه های بادی را دارد که منجر به افزایش قابل توجه بهره برداری نیروگاه می شود. نکته قابل توجه در مورد این نوع نیروگاه های خورشیدی این است که از آن ها می توان به عنوان آب شیرین کن نیز بهره جست که اهمیت این موضوع با توجه به کاهش آبهای سطحی و حفظ ذخایر آبی نمود پیدا می کند.

نیروگاه های حرارتی خورشیدی:

تاسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می شود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می شود. یکی از انواع نیروگاه های حرارتی، نیروگاه خورشیدی از نوع سهموی خطی می باشد، در این نیروگاه ها از منعکس کننده هایی که به صورت سهموی خطی می باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانونی آنها استفاده می شود. به این ترتیب حرارت و دما در کانون بسیار بالا می رود که این حرارت برای بالا بردن دمای روغن به کار برده می شود. این روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده و آب را به بخار تبدیل می کند. بخار حاصل به مدارهای مرسوم در نیروگاه های حرارتی انتقال داده می شود تا به کمک توربین بخار و ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل گردد.

ویژگی های فنی نیروگاه های خورشیدی نسیم ماهور

  • نسبت تمرکز ۹۰
  • دمای کارکرد ۲۷۵ درجه سانتی گراد
  • ضریب جذب لوله ۰.۹۲
  • مقاوم در برابر خوردگی
  • هزینه کم تعمیر و نگه داری

مدل در آمدی نیروگاه های خورشیدی

بر اساس مصوبه وزیر نیرو نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاه های زیست توده غیر دولتی به شرح زیر است:
در این جدول نیروگاه از نوع مزرعه خورشیدی مد نظر است.
ردیف نوع نیروگاه نرخ پایه خرید تضمینی برق (ریال بر کیلو وات ساعت)
۱ مزرعه خورشیدی (با ظرفیت ده مگاوات و کمتر) ۶۳۷۰
۲ خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات و کمتر ۹۱۰۰
۳ خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات و کمتر ۱۰۴۰۰
این قرار داد به صورت تضمینی به مدت ۲۰ سال با سرمایه گذار منعقد می گردد.
نرخ پایه بر اساس فرمول زیر تعدیل خواهد شد:
  • α در بازه ۰.۱۵ تا ۰.۳ متغیر است و توسط سرمایه گذار انتخاب می شود. بررسی های تحلیلگران شرکت رسانا رهاورد رادین نشان می دهد که بهتر است برابر با ۰.۳ انتخاب شود.
  • در یک حالت بدبینانه نرخ تورم ارزی و ریالی برابر با ۵% در نظر گرفته شده است.
  • این ضریب برای دوره ده ساله اول همه نیروگاه ها به جز نیروگاه های بادی برابر با یک و برای دوره ده ساله دوم برابر با ۰.۷ می باشد.

برآورد های اقتصادی نیروگاه های خورشیدی

عنوان برآورد
میزان توان برق در ساعت ۱۰۰ کیلو وات
قیمت راه اندازی سیستم ۱۰ میلیارد ریال
برآورد در آمد سال اول (میلیارد ریال) ۶.۸ میلیارد ریال
میانگین در آمد ماهانه در سال اول ۵۶۷.۵ میلیارد ریال
میانگین در آمد ماهانه در سال دوم ۶۳۵.۶ میلیارد ریال
دوره بازگشت سرمایه بین ۲۶ الی ۲۹ ماه